Bryte ut av uvaner, kan føles ubehagelig.

Bryte ut av uvaner, kan føles ubehagelig.

Å forstå sin egen hjerne, kan gi deg selvinnsikt til endring. Hvis du ønsker en forandring i livet, må du starte med deg selv. Hjernen kan bli et fantastisk verktøy som du mestrer på en god måte, men det krever å forstå din tankegang og hvordan du kan styre den, og forståelse for hvorfor en uvane har dukket opp og hva som ligger bak.

Hjernen vår er et utrolig organ, men langt fra perfekt. Den gjør feil og har begrensninger som kan påvirke våre liv på ulike måter. Hjernen vil gjerne ta minste motstands vei og på den måten vil den svikte oss og gi oss snarveier. Det er derfor det kan være så utrolig vanskelig å bryte uvaner eller uønskede oppførsel. Vi bærer på en historie som har formet oss som mennesker, og mange ubevisste oppførsel og tankemønster skaper mye av våre vaner. Hjernen foretrekker tidligere løsninger og regler som fungerer, men som nå kanskje ikke vil være en god løsning i livet. Bare tenk på hvor vanskelig det er å bryte mønster som å slutte å røyke eller overspising. Eller ønske om å starte et sunnere liv, kan føles som en evig kamp.

Det å forstå at hjernen er et lat organ og at vårt eget tankemønster kan være en «loop» som gjentas, og at ved å bryte denne «loop sirkelen» vil gi et ubehag i kroppen. Følelsesregisteret kan kjennes unormalt ved vanebryting. I starten av en vanebryting vil kroppen, følelsene og ikke minst hjernen gjøre sitt for å komme tilbake til «normalen». Det er derfor så utrolig viktig at villighet til å kjenne på ubehag, er avgjørende for å bryte ut av et gammelt mønster. Klisjeen er: Det er utenfor komforsonen, det er vekst!

Wayne Dyer sa: When you change the way you look at things, the things you look at changes.

Et eksempel på dette kan være at du står i en utfordring i et parforhold. Kommunikasjonen har gått i lås, og det er mye konflikter i parforholdet. Kommunikasjonen har vært den samme i mange år og for å få løst opp i dette, må en bevisstgjøring til for å forandre kommunikasjonsformen. Hvis løsningen alltid har vært sinne og beskyldninger, må kommunikasjonen snus til evnen til å se på sin egen kommunikasjon og selve kommunikasjonen må forandres. Du må rett og slett, forandre måten du kommuniserer på. Dette kreves en villighet fra begge parter for å få løst konflikten. Det er et felles problem. Å peke finger på samboer eller kjæreste, vil ikke løse utfordringen. Og bak utfordringen, ligger det gjerne et ønske om å bli sett, hørt og forstått. En dypere kommunikasjon må læres som samhandler med følelser og tanker, og villighet til å ta ned forsvaret sitt. 

Dette krever at du må trimme hjernen din til å kommunisere på en annen måte, hvor du bruker litt «time out» til å ikke bare reagere slik du alltid har gjort. Du må få en selvinnsikt på deg selv og dine egne ubevisste mønster, automatiske reaksjoner, følelsesregulering og evne til å handle på en annen måte. 

Det samme gjelder når du skal bryte en avhengighet eller et destruktivt mønster. Ved å identifisere de ubevisste tankene og følelsene og få en mer selvinnsikt på hvorfor du handler slik du handler, skaper en forståelse, og da kan små endringer ta plass. Noen uvaner, avhengigheter eller destruktiv adferd har kanskje vært en stor overlevelsemekanismer, men som nå ødelegger deg. Selvinnsikt rundt dette skaper bevisste endringer, og ikke bare en automatisk reaksjon, men en veloverveid respons. Endring er ingen quikfix, det er en prosess over tid, og den må stoles på. Og tilbakefall av gamle mønster må vi regne med, men at prosessen over tid vil gi endring. Det handler om selvutvikling på et dypere plan.

Å få innsikt i eget liv, å begynne med selvutvikling kan både føles som en vanskelig og ensom prosess, men med veiledning og støtte gir det fort mer motivasjon. Nysgjerrighet vokser frem over å bli kjent med seg selv på en ny og dypere måte.

Min egen reise i selvutvikling føles i dag spennende, men i starten var det kjempe vondt og vanskelig. Jeg hadde mye jeg måtte rydde opp i, i mitt indre. Traumer og ubevisste mønster som var overlevelses strategier. Jeg måtte skrive ned min egen historie og se på den med nye øyne. I dag vil jeg ikke ha det på noen annen måte. Etter jeg fikk dypere innsikt i meg selv. I dag lever jeg et rikere og mer takknemlig liv. Jeg er mer autentisk og aksepterer meg selv. Samtidig har jeg en daglig bevissthet på meg selv og jobber med min mentalitet. Husk at alle disse dagene som kommer og går, er LIVET. Du kan skape det livet du selv ønsker. 

Camilla